INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0986/17 pt. Opracowanie i prototypowe wdrożenie we własnej działalności efektu przeprowadzonych prac B+R - innowacyjnego na skalę świata rozwiązania technologicznego – modułowej linii pilotażowej wytwarzającej świece naczyniowe realizowanego w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Beneficjent: Gala Poland Sp. z o.o.  

Okres realizacji: lipiec 2018– czerwiec 2022
Wartość projektu: 16.309.692,74 PLN
Udział Unii Europejskiej: 6.842.648,52 PLN

 

Celem Projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie innowacyjnego na skalę świata rozwiązania technologicznego w postaci pierwszej modułowej linii pilotażowej do kompleksowej produkcji różnego typu świec naczyniowych. Poszczególne moduły linii pilotażowej staną się wzorem rozwiązań, które Wnioskodawca będzie chciał wykorzystać wprowadzając je innych liniach produkcyjnych.

GALA GROUP GMBH
Technologiepark 9a
91522 Ansbach, Germany

P +49 (981) 9873904 0
info@gala-group.com