A gyertyák biztonságos használata

Biztonsági utasítások

Égő gyertyát soha ne hagyjon őrizetlenül!
Tartsa távol a gyúlékonytárgyaktól!
Ne használja gyerekek és háziállatok közelében!
Használjon hőálló gyertyatartót!
Megfelelő méretű, vízzel töltött tálat használjon!
A gyertyákat egymástól legalább x a cm távolságban helyezze el.
Huzatos helyen ne használja!
Ne tegye fűtőtest közelébe!
A gyertyát állítsa függőleges helyzetbe!
A kanócot vágja vissza x b cm hosszúra!
A lángot koppintsa el! Ne fújja el a lángot!
Az olvadt viaszba ne tegyen gyufát vagy egyéb apró dolgokat!
Az égő gyertyát ne mozgassa!
Soha ne oltsa el a gyertyát folyadékkal!
Használat előtt távolítsa el a csomagolást!
A gyertya peremét vágja körbe, ha az az x c cm-t meghaladja!
Kizárólag megfelelően szellőző mécsestartókban és teamelegítőkben használja őket!
A gyertya elfolyik, ezért használjon megfelelő gyertyatartót!
Ne érintse meg, mert forró lehet!
Ne használja melegítőkészülékben!