BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Égő gyertyát soha ne hagyjon őrizetlenül!

Tartsa távol a gyúlékony
tárgyaktól!

Ne használja gyerekek és háziállatok közelében!

Használjon hőálló
gyertyatartót!

Megfelelő méretű, vízzel töltött tálat használjon!

A gyertyákat egymástól legalább x a cm távolságban helyezze el.

Huzatos helyen ne használja!

Ne tegye fűtőtest közelébe!

A gyertyát állítsa függőleges helyzetbe!

A kanócot vágja vissza x b cm hosszúra!

A lángot koppintsa el! Ne fújja el a lángot!

Az olvadt viaszba ne tegyen gyufát vagy egyéb apró dolgokat!

Az égő gyertyát ne mozgassa!

Soha ne oltsa el a gyertyát folyadékkal!

Használat előtt távolítsa el a csomagolást!

A gyertya peremét vágja körbe, ha az az x c cm-t meghaladja!

Kizárólag megfelelően szellőző mécsestartókban és teamelegítőkben használja őket!

A gyertya elfolyik, ezért használjon megfelelő gyertyatartót!

Ne érintse meg, mert forró lehet!

Ne használja melegítőkészülékben!

GALA GROUP GMBH
Technologiepark 9a
91522 Ansbach, Németország

P +49 (981) 9873904 0
info@gala-group.com