Zrównoważona kolekcja

YOUR SOLUTION PROVIDER
Benefit from our strong inhouse laboratory expertise 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W GRUPIE GALA chcemy rozjaśniać codzienne życie ludzi i dbać zarówno o obecne, jak i przyszłe pokolenia. To holistyczne podejście obejmuje wszystkie istotne aspekty społeczne, środowiskowe i związane z zarządzaniem. Dbamy o ludzi i środowisko oraz pragniemy, by nasza firma rozwijała się w sposób zrównoważony.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W produkcji na pierwszym miejscu stawiamy naturalne mieszanki woskowe i surowce, tworzymy opakowania niezawierające plastiku lub nadające się do przetworzenia, a także przestrzegamy zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Te inicjatywy stanowią odzwierciedlenie naszego zaangażowania w ograniczanie naszego wpływu na środowisko i tworzenie zdrowszej planety.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Dbamy o najwyższą jakość produktów i przestrzegamy norm bezpieczeństwa; na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a także wspieramy kulturę różnorodności, równości i integracji. Wierzymy, że nasz sukces jest nieodzownie związany z dobrostanem i dobrobytem naszej społeczności oraz pracowników.

MĄDRE ZARZĄDZANIE

MĄDRE ZARZĄDZANIE

Naszym priorytetem są innowacje produktowe, utrzymywanie sprawnego działu rozwoju i dbanie o stosowanie odpowiedzialnych praktyk w całym łańcuchu dostaw. Kładziemy ogromny nacisk na ścisłe przestrzeganie przepisów i wymogów prawa.

ESG Report - Sustainable Growth

NASZ RAPORT ESG

Skrót ESG oznacza „Environment, Social Aspects and Corporate Governance” (środowisko, aspekty społeczne i ład korporacyjny). Nasz Raport ESG ma na celu uczynić naszą drogę ku zrównoważonemu rozwojowi bardziej transparentną. Chcemy co roku informować o naszych działaniach i zaangażowaniu, aby stworzyć miarę naszych postępów i rozwoju oraz podzielić się tymi informacjami z Wami – naszymi interesariuszami. Sprawdź nasz najnowszy Raport ESG!