INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli.

Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt

Należy używać podstawki do świec.

Należy używać w odpowiednim pojemniku wypełnionym wodą.

Należy zostawiać przynajmniej X cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami.

Nie należy umieszczać świec w przeciągu.

Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła.

Świece należy palić w pozycji pionowej.

Przyciąć knot na około 1 cm przed zapaleniem.

Płomień należy zawsze gasić pokrywką. Nie należy zdmuchiwać płomienia.

Utrzymywac roztopioną powierzchnię parafiny czystą od zapałek i innych zabrudzeń dla uniknięcia zapalenia.

Nie przenosić zapalonej świecy.

Nie należy używać płynu do gaszenia świecy.

Przed zapaleniem zdjąć banderolę.

Przed ponownym zapaleniem świecy dociąć zbyt wysoki brzeg do wysokości x cm.

Stosować podgrzewcze tylko z podstawką z odpowiednią wentylacją.

Do palenia świec stosować odpowiednie pojemniki kiedy świeca się topi.

Nie dotykać, może być gorące.

Nie używać do podgrzewania.

GALA GROUP GMBH
Technologiepark 9a
91522 Ansbach, Germany

P +49 (981) 9873904 0
info@gala-group.com