Bezpieczne korzystanie ze świec

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli.
Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt
Należy używać podstawki do świec.
Należy używać w odpowiednim pojemniku wypełnionym wodą.
Należy zostawiać przynajmniej X cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami.
Nie należy umieszczać świec w przeciągu.
Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła.
Świece należy palić w pozycji pionowej.
Przyciąć knot na około 1 cm przed zapaleniem.
Płomień należy zawsze gasić pokrywką. Nie należy zdmuchiwać płomienia.
Utrzymywac roztopioną powierzchnię parafiny czystą od zapałek i innych zabrudzeń dla uniknięcia zapalenia.
Nie przenosić zapalonej świecy.
Nie należy używać płynu do gaszenia świecy.
Przed zapaleniem zdjąć banderolę.
Przed ponownym zapaleniem świecy dociąć zbyt wysoki brzeg do wysokości x cm.
Stosować podgrzewcze tylko z podstawką z odpowiednią wentylacją.
Do palenia świec stosować odpowiednie pojemniki kiedy świeca się topi.
Nie dotykać, może być gorące.
Nie używać do podgrzewania.