Header_Company

YOUR SOLUTION PROVIDER
Benefit from our strong inhouse laboratory expertise 

JOGSÉRTÉSEK BEJELENTÉSE

A lehetséges jogsértés bejelentése a vezetőséggel vagy az igazgatósággal való közvetlen kapcsolatfelvétel bizalmas alternatívája. Mivel ennek rendkívül fontos a szerepe az ügyfeleket és a közösséget érő jogsértések vagy károk azonosításában és felderítésében, arra kérjük Önt, hogy bátran jelentse a lehetséges jogsértéseket vagy törvényszegéseket.

A jogsértések bejelentésére jogosult személyek:
A jogsértéseket a GALA GROUP GmbH vagy leányvállalatai jelenlegi vagy korábbi alkalmazottai (beleértve a vállalkozókat vagy tanácsadókat) vagy beszállítói, illetve a fent felsorolt személyek rokonai/házastársai jelenthetik.

Jelentendő kérdések:
Jelenteni kell a törvény vagy a belső szabályzatok, valamint a magatartási kódexünk megsértését, azaz a csalást, a bizalommal való visszaélést vagy a kötelességek megszegését stb.

A jogsértések bejelentése:
Ha ilyen jogsértést észlel, kérjük, forduljon a cégünk által megbízott külső jogászhoz továbbiakban ombudsman. Az ombudsman a jogérvényesítési rendszerünk fontos pillére, és biztosítja az eljárás tisztességességét. Ez a bejelentési csatorna a lehető legjobb védelmet biztosítja a bejelentők és a bejelentésben érintettek számára. Az ombudsmannal való kommunikáció névtelenül is történhet.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem tűrjük el az egyének rágalmazását, és ilyen magatartás észlelése esetén megfelelő jogi lépéseket is tehetünk. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy mindenki az ártatlanság vélelmének oltalma alatt áll, amíg a jogsértés be nem bizonyosodik.

Bejelentések kivizsgálása:
A bejelentéssel kapcsolatos valamennyi vizsgálatot teljes titoktartás mellett végzik el.

Az eljárás:
Az ombudsman megvizsgálja a bejelentést, értékeli annak relevanciáját és megalapozottságát.
A bejelentés megalapozottságának (hitelességének) felülvizsgálata után megfelelő intézkedéseket hoz. Az ombudsman kérheti a bejelentőtől, hogy adjon további információkat, ha a bejelentő megadta elérhetőségét, és nem névtelenül tett bejelentést.
Jogsértés megállapítása esetén ajánlásokat tesznek a megfelelő szankciókra vonatkozóan.

Az Ön tájékoztatása:
A bejelentő személyt tájékoztatják a bejelentés statuszáról és az esetleges vizsgálat eredményéről.
Kérelmére a bejelentés elfogadása után a személyazonossága védelmet élvez. A jogsértés bejelentése a GALA CSOPORT magatartási kódexének megfelelő intézkedés.

Kapcsolatfelvétel:

A jogsértési bejelentések kezeléséért felelős személy az ombudsman, Seeburg Dirk ügyvéd.
Dirk Seeburg
Rechtsanwalt LL.M.
M.A.E.S. (BASEL)
Hultschiner Straße 8
81677 München, Németország

A jogsértések bejelentése céljából kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyvédünkkel:
Telefon: +49 89 90420 4962
E-mail: hinweisgeber-gala@bay-gmbh.com
whistleblowing-gala@bay-gmbh.com