Header_Company

YOUR SOLUTION PROVIDER
Benefit from our strong inhouse laboratory expertise 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Zgłoszenie możliwego naruszenia przepisów jest poufną alternatywą dla bezpośredniego kontaktu z kierownictwem lub zarządem. Ponieważ to odgrywa niezwykle ważną rolę w identyfikacji i wykrywaniu naruszeń lub szkód wobec klientów i społeczności, zachęcamy do zgłaszania potencjalnych naruszeń lub przekroczeń prawa.

Osoby, które mogą zgłaszać naruszenia:
Naruszenia zgłaszać mogą zarówno obecni, jak i byli pracownicy (w tym wykonawcy lub konsultanci) lub dostawcy spółki GALA GROUP GmbH bądź jej spółek zależnych, lub krewni/małżonkowie wszystkich spośród wyżej wymienionych osób.

Kwestie, które należy zgłaszać:
Zgłaszać należy naruszenia przepisów prawa lub wewnętrznych wytycznych, jak również naszego Kodeksu postępowania, tzn. oszustwa, nieuiszczenia należności, nadużycie zaufania lub niewykonanie obowiązków itp.

Dokonywanie ujawnienia:
W razie zauważenia tego typu naruszeń należy skontaktować się z naszym rzecznikiem. Nasz rzecznik jest ważnym filarem naszego system egzekwowania zgodności z przepisami i gwarantuje uczciwe postępowanie. Ten kanał zgłaszania zapewnia najlepszą możliwą ochronę dla osób zgłaszających oraz osób będących stronami w zgłoszeniu. Komunikacja z rzecznikiem może również odbywać się w sposób anonimowy.
Pragniemy podkreślić, że nie zgadzamy się na dyskredytowanie osób i że możemy podjąć kroki prawne w razie wykrycia takiego zachowania. Podkreślamy również, że każdego chroni zasada domniemania niewinności do momentu udowodnienia naruszenia.

Dochodzenia:
Wszelkie dochodzenia związane ze zgłoszeniem będą prowadzone z zachowaniem pełnej poufności.

Procedura:
Rzecznik zapoznaje się ze zgłoszeniem, oceniając je pod kątem istotności i zasadności.
Po sprawdzeniu zgłoszenia pod kątem zasadności (wiarygodności) wszczynane są stosowne działania. Rzecznik może poprosić osobę zgłaszającą o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli osoba taka zostawiła swoje dane kontaktowe i nie dokonała anonimowego zgłoszenia.
W przypadku zidentyfikowania naruszenia przekazane zostaną zalecenia dotyczące stosownych sankcji.

Twoje informacje:
Osoba zgłaszająca będzie informowana o statusie rozpatrywania zgłoszenia i wyniku ewentualnego dochodzenia.
Jeśli tego sobie zażyczysz, Twoja tożsamość po przyjęciu zgłoszenia będzie chroniona. Zgłoszenie naruszenia jest czynnością zgodną z zasadami Kodeksu postępowania GALA GROUP.

Skontaktuj się z nami:
Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń jest nasz rzecznik – mecenas Dirk Seeburg.
Dirk Seeburg
Rechtsanwalt LL.M.
M.A.E.S. (BAZYLEA)
Hultschiner Straße 8
81677 Monachium, Niemcy

W celu dokonania zgłoszenia należy skontaktować się z mecenasem:
Telefon: +49 89 90420 4962
E-mail: whistleblowing-gala@bay-gmbh.com